Twee maanden na de invoering van de AVG; en nu?

We zijn precies twee maanden verder na de invoering van de AVG. Het lijkt er inderdaad op dat betrokkenen hun rechten in groten getale inroepen, zoals het recht op verwijdering. En direct dreigen met boetes en klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens of de Consumentenbond. Lastig, en het zorgt bij bedrijven voor een hoop extra werk. … Meer lezen over Twee maanden na de invoering van de AVG; en nu?

Vallen rechtspersonen onder de GDPR?

'Persoonsgegevens' vallen onder de toepassing van de GDPR. Onder 'persoonsgegeven' wordt verstaan: alle informatie over een ge├»dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"). Wat wordt verstaan onder identificeerbaar? Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden ge├»dentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, … Meer lezen over Vallen rechtspersonen onder de GDPR?