Kan ik Instagram foto’s gebruiken op mijn website?

4890852_instagram_jpeg81d3fdebc0e0818a2a43d41548545998

Mijn meest gelezen post ever gaat over het gebruik van Pinterest foto’s op je eigen website. Lees hem hier terug. Hoe zit het met foto’s op Instagram?

COMMUNITY GUIDELINES

Instagram heeft community guidelines. De korte versie vermeldt:

“We want Instagram to continue to be an authentic and safe place for inspiration and expression. Help us foster this community. Post only your own photos and videos and always follow the law. Respect everyone on Instagram, don’t spam people or post nudity.”

Ook Instagram legt de verantwoordelijkheid voor het uploaden van foto’s bij haar gebruikers: de gebruiker is verantwoordelijk voor de afbeelding die op Instagram wordt geplaatst. De community guidelines benadrukken het al: post alleen eigen foto’s en video’s of foto’s en video’s waarvan de gebruiker het recht heeft om ze te delen. Daarnaast moet altijd de wet worden gevolgd. Dit kan zien op intellectuele eigendomsrechten, maar ook op het vermelden van gesponsorde content.

LICENTIE VOOR GEBRUIK

“Instagram does not claim ownership of any Content that you post on or through the Service. Instead, you hereby grant to Instagram a non-exclusive, fully paid and royalty-free, transferable, sub-licensable, worldwide license to use the Content that you post on or through the Service, subject to the Service’s Privacy Policy, available here http://instagram.com/legal/privacy/

Foto’s die eenmaal zijn gepost op Instagram, zijn te gebruiken door Instagram. Maar de rechten blijven bij degene die de foto of video op Instagram heeft geplaatst. Een licentie houdt dus in dat de rechthebbende van de foto ook rechthebbende blijft na het uploaden op Instagram.

USER CONTENT

Onder ‘User Content’ verstaat Instagram content, inclusief foto’s, comments en andere materialen. Instagram verzamelt deze User Content en kan deze delen met groepsmaatschappijen.

Instagram geeft aan dat wanneer een gebruiker User Content deelt met het publiek, deze content door anderen gedeeld kan worden. Alhoewel Instagram, in tegenstelling tot Pinterest, Twitter en Facebook, niet voorziet in een deel-optie.

Is een gebruiker van mening dat zijn of haar auteursrecht is geschonden, kan hij daarvan melding doen bij Instagram. Dat kan hier (Eng.).

COMMERCIEEL GEBRUIK

Die licentie aan Instagram houdt niet in dat jij de foto’s die op Instagram staan zomaar zonder toestemming voor je eigen website of webshop kunt gebruiken. Of dat je deze zonder bronvermelding op je eigen website kan plaatsen. Er kan nog steeds een (auteurs-)recht op deze afbeeldingen rusten. Je mag ze ook niet aanpassen; het zwart-wit maken van een foto ontslaat je niet van bovenstaande verplichtingen.

BEELD GEBRUIKEN VOOR EIGEN WEBSITE?

Foto’s en video’s van gebruikers op Instagram zijn niet zomaar te gebruiken op je eigen Instagram of op een andere website. Ook niet wanneer je de rechthebbende credits geeft of een bronvermelding opneemt. Wil je er dus zeker van zijn dat je de foto of de video mag gebruiken, vraag dan toestemming aan de rechthebbende.

Imke.

Reposten op Instagram

photographer-455747.jpg

Er zijn verschillende bedrijven die Instagram foto’s van hun gebruikers reposten om aan hun community te laten zien. Tagt een gebruiker @hemanederland in haar foto, kan het zomaar zo zijn dat de foto van haar nieuwe roze mok in de tijdlijn van de Hema verschijnt. Hetzelfde doet @Bloomonnl met de foto’s van de mooie verse boeketten van haar abonnees. Super leuk om je community op die manier aan je te blijven binden.

Hoe doe je dat nu op de juiste manier?

Op die foto’s zit toch auteursrecht, moet ik dan eerst toestemming vragen? Nee, je hoeft niet per se toestemming te vragen: wat je ook kunt doen is een foto reposten met de vermelding van het account van de foto erbij. Je doet dan een beroep op het citaatrecht, en dat is toegestaan. Wel even het account er bij noemen dus.

Instagram zelf heeft geen repost functie, maar er zijn apps die reposten mogelijk maken én daar meteen een citaat functie bij aanbieden. Check de app-store voor apps zoals ‘repost’ of ‘repost it!’.  Bij het reposten van een foto wordt dan meteen het account genoemd, handig!

Citaatrecht

Het citaatrecht is een uitzondering op het auteursrecht. Een soort van rechtvaardiging om tóch de content van een ander te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om je tekst of artikel kracht bij te zetten. Afbeeldingen worden niet genoemd, maar er wordt over het algemeen wel aangenomen dat beeld hier ook onder valt. Bij citeren dient altijd vermeld te worden wie de rechthebbende van de foto is. Instagram gaat er vanuit dat de gebruiker die de foto op Instagram gepost heeft, ook de rechthebbende is. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt in de algemene voorwaarden dan ook bij de gebruiker gelegd: de gebruiker verklaart en garandeert dat zij de eigenaar is van de door haar geplaatste content. Maargoed, dat is ook wel logisch, anders is het niet controleerbaar.

As we speak..

..word ik zelf gerepost! Een foto die ik had geüpload met mijn account @artjournalamsterdam, is gerepost door @clipperteas: 

 

Ik probeer hier een foto rechtstreeks van Instagram te embedden…over embedden later meer!

Imke.

Mag je foto’s van Pinterest gebruiken?

10995066596_aeb2c8bc3b_o

Zijn foto’s die op Pinterest geüpload zijn rechten vrij? Niet per definitie!

Licentie voor gebruik

Pinterest legt de verantwoordelijkheid voor het uploaden van foto’s bij haar gebruikers: de gebruiker is verantwoordelijk voor de afbeelding die op Pinterest wordt geplaatst. Eenmaal op Pinterest, mogen Pinterest en haar gebruikers de afbeeldingen (onder andere) gebruiken, weergeven, bewaren, herproduceren, re-pinnen en bewerken op Pinterest. Dat betekent dat de gebruiker een licentie voor gebruik van de geüploade afbeeldingen geeft aan Pinterest en de andere gebruikers. Een licentie houdt in dat de rechthebbende van de foto ook rechthebbende blijft.

Commercieel gebruik

Die licentie aan Pinterest en haar gebruikers houdt niet in dat jij de afbeeldingen die op Pinterest staan zomaar voor je eigen website of webshop kunt gebruiken. Of dat je deze zonder bronvermelding op Instagram kunt posten, of gebruiken voor de flyer van je bedrijf. Er kan nog steeds een (auteurs-)recht op deze afbeeldingen rusten.

Auteursrecht

Om als gebruiker een licentie te kunnen geven, moet de gebruiker die een foto op Pinterest plaatst, wel de maker zijn van de geüploade afbeelding, of toestemming hebben van de maker. Ik denk echter dat veel gebruikers die afbeeldingen uploaden, helemaal niet weten wie de maker is van de afbeelding, laat staan toestemming hebben voor gebruik. Veel pins zullen technisch gezien daarom inbreuk maken op het auteursrecht. Er staat ook bijna nooit een naamsvermelding bij de foto’s, of deze wordt bij het re-pinnen van een foto weggelaten omdat gebruikers de foto vrij kan re-pinnen op Pinterest.

Pinnen van jouw website

Wil je voorkomen dat mensen afbeeldingen van jouw website op Pinterest pinnen? Gebruik dan de code <meta name=”pinterest” content=”nopin” />. Dit voorkomt dat jouw afbeeldingen op Pinterest komen te staan. Lees daar hier meer over.

Achtergrond

De verantwoordelijkheid van de gebruiker is vastgelegd in artikel 2 van de Terms & Conditions van Pinterest, deze kan je hier nalezen (Eng.). Ook heeft Pinterest een aparte Copyright Policy (Eng.). Als je van mening bent dat je auteursrecht geschonden wordt, kan je dat via de Copyright Policy melden melden.

Imke.

photo credit: Pinboard via photopin (license)

Auteursrecht

shutterstock_321194729

Help: auteursrecht. Hoe zat het nu ook al weer? Welke afbeeldingen en video’s mag je gebruiken om je producten of diensten aan te prijzen?

Het auteursrecht

De wet zegt het volgende over het auteursrecht (of de engelse term: copyright):
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Artikel 1 Auteurswet)

De creativiteit van de maker wordt dus door de wet beschermd, maar hoe weet je nu of ergens auteursrecht op rust?

Afbeelding via Google?

“Het staat op Google, dus ik zal het wel mogen gebruiken.” Helaas is dat niet het geval. Het feit dat een afbeelding via Google te vinden is, betekent niet dat er geen auteursrechten op rusten. Je kunt proberen te achterhalen van welke site de afbeelding komt, om dan vervolgens toestemming te vragen aan de rechthebbende. Als je er niet achter kunt komen wie de maker van de foto is, loop je bij het plaatsen van de foto het risico aangesproken te worden door de maker van de foto. De rechthebbende kan dan geld eisen voor het gebruik van de foto.

Afbeelding via Facebook?

Ook het feit dat een afbeelding of foto op Facebook staat, betekent niet dat deze rechtenvrij is. Dat Facebookgebruikers bij het plaatsen van een foto het gebruiksrecht aan Facebook overdragen, wil niet zeggen dat jan en alleman en daarna met die foto’s vandoor mag gaan. Hetzelfde geldt voor andere social media zoals Pinterest en Instagram.

Video via YouTube?

Bovenstaande is ook van toepassing op video’s. Een Youtube-gebruiker geeft een gebruiksrecht af aan Youtube, maar daarmee mag de video door anderen niet (zomaar) vrij worden gebruikt. Embedden mag wel! Daarover later meer.

Hoe moet het dan wel?

Voor commercieel gebruik heb je altijd toestemming nodig van de maker/rechthebbende. Gebruik je vaak afbeeldingen op je website, kost het wel erg veel tijd om overal toestemming voor te vragen. Daarom zijn er beeldbanken op internet te vinden, waar je – vaak tegen een vergoeding – een licentie afneemt voor het gebruik van afbeeldingen. De beeldbank regelt dan dat de rechthebbende betaald wordt voor de afbeelding. Een voorbeeld van zo’n beeldbank is Shutterstock . Een gratis beeldbank vind je via Pixabay.

Hoe zit het eigenlijk met productfoto’s?

Foto’s waar puur een product tegen een witte muur op wordt afgebeeld, zijn in beginsel niet beschermd door het auteursrecht. Hier zit weinig creativiteit achter en geven een product objectief weer. Maar dat wil niet zeggen dat je productfoto’s dan zomaar klakkeloos mag gebruiken om een product aan te prijzen. Verkoop je merkproducten op de legale manier, mag je de merknaam gebruiken om het product onder de aandacht te brengen. Dit geldt ook voor foto’s van het product. Je moet er alleen wel voor waken de indruk te wekken dat er een band bestaat tussen jou als verkoper en de merkhouder.

Conclusie: zorg voor die toestemming!

Imke.