Auteursrecht

shutterstock_321194729

Help: auteursrecht. Hoe zat het nu ook al weer? Welke afbeeldingen en video’s mag je gebruiken om je producten of diensten aan te prijzen?

Het auteursrecht

De wet zegt het volgende over het auteursrecht (of de engelse term: copyright):
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Artikel 1 Auteurswet)

De creativiteit van de maker wordt dus door de wet beschermd, maar hoe weet je nu of ergens auteursrecht op rust?

Afbeelding via Google?

“Het staat op Google, dus ik zal het wel mogen gebruiken.” Helaas is dat niet het geval. Het feit dat een afbeelding via Google te vinden is, betekent niet dat er geen auteursrechten op rusten. Je kunt proberen te achterhalen van welke site de afbeelding komt, om dan vervolgens toestemming te vragen aan de rechthebbende. Als je er niet achter kunt komen wie de maker van de foto is, loop je bij het plaatsen van de foto het risico aangesproken te worden door de maker van de foto. De rechthebbende kan dan geld eisen voor het gebruik van de foto.

Afbeelding via Facebook?

Ook het feit dat een afbeelding of foto op Facebook staat, betekent niet dat deze rechtenvrij is. Dat Facebookgebruikers bij het plaatsen van een foto het gebruiksrecht aan Facebook overdragen, wil niet zeggen dat jan en alleman en daarna met die foto’s vandoor mag gaan. Hetzelfde geldt voor andere social media zoals Pinterest en Instagram.

Video via YouTube?

Bovenstaande is ook van toepassing op video’s. Een Youtube-gebruiker geeft een gebruiksrecht af aan Youtube, maar daarmee mag de video door anderen niet (zomaar) vrij worden gebruikt. Embedden mag wel! Daarover later meer.

Hoe moet het dan wel?

Voor commercieel gebruik heb je altijd toestemming nodig van de maker/rechthebbende. Gebruik je vaak afbeeldingen op je website, kost het wel erg veel tijd om overal toestemming voor te vragen. Daarom zijn er beeldbanken op internet te vinden, waar je – vaak tegen een vergoeding – een licentie afneemt voor het gebruik van afbeeldingen. De beeldbank regelt dan dat de rechthebbende betaald wordt voor de afbeelding. Een voorbeeld van zo’n beeldbank is Shutterstock . Een gratis beeldbank vind je via Pixabay.

Hoe zit het eigenlijk met productfoto’s?

Foto’s waar puur een product tegen een witte muur op wordt afgebeeld, zijn in beginsel niet beschermd door het auteursrecht. Hier zit weinig creativiteit achter en geven een product objectief weer. Maar dat wil niet zeggen dat je productfoto’s dan zomaar klakkeloos mag gebruiken om een product aan te prijzen. Verkoop je merkproducten op de legale manier, mag je de merknaam gebruiken om het product onder de aandacht te brengen. Dit geldt ook voor foto’s van het product. Je moet er alleen wel voor waken de indruk te wekken dat er een band bestaat tussen jou als verkoper en de merkhouder.

Conclusie: zorg voor die toestemming!

Imke.

Cross-base gebruiken van emailadressen, kan dat?

bus-731317_1920

Je bent eigenaar van meerdere websites. Iedere website heeft een eigen nieuwsbrief, een eigen klantendatabase en een eigen emailbestand. Je bent altijd op zoek naar mogelijkheden om je emailbestand te vergroten, want een groeiend mailbestand is belangrijk voor succesvolle mailcampagnes. Lees over het geheim van een groeiend mailbestand meer op emerce.nl.

De goedkoopste manier om je nieuwsbriefbestand te vergroten is wellicht om e-mailadressen te putten uit je andere database. Kan dat?

In dit artikel schreef ik eerder al over de soft opt-in. Op basis van de soft opt-in zou je je mailbestand een nieuwsbrief kunnen toesturen waarin je je ‘zuster’website voorstelt. Via die nieuwsbrief kan je de opt-in ophalen voor het mailbestand van de zusterwebsite.

Hoe doe je dat dan precies?

 • Stuur de nieuwsbrief van website A naar de opt-ins van website A. In de mail stel je website B voor.
 • Zorg er voor dat de lezer begrijpt van wie hij de nieuwsbrief ontvangt en waarom hij aanbiedingen van een andere website te zien krijgt. Neem je lezer mee in je verhaal!
 • Voorzie in een opt-in mogelijkheid voor de nieuwsbrief van je andere website.
 • Een uitschrijfmogelijkheid hoort er ook weer in te staan.

Klinkt best simpel toch?

Imke.

Wie zijn je soft opt-ins?

office-620823_1920

In de vorige post ging het over de single en double opt-in en om het je nog even makkelijker te maken bestaat er ook nog de term soft opt-in. Wat houdt die term dan in?

Artikel 11.7 lid 3 Telecommunicatiewet geeft je de mogelijkheid om op basis van een bestaande klantrelatie gebruik te maken van elektronische contactgegevens die bij de verkoop van eigen product of dienst zijn verkregen.

Voorafgaande toestemming?

Op basis van de soft opt-in heb je geen voorafgaande toestemming nodig om je eigen klanten te mailen met aanbiedingen van eigen (gelijksoortige) producten of diensten. Je moet de klant bij het bestellen wel aangeven dat dit gaat gebeuren en hem de mogelijkheid geven dit te weigeren. Zorg er ook weer voor dat er een afmeldmogelijkheid in het bericht staat.

De soft opt-in geeft je een mooie mogelijkheid om je klanten een leuke aanbieding te sturen!

Imke.

Nieuwsbrief: single of double opt-in?

shutterstock_116666242Zodra je je nieuwsbriefbestand gaat opbouwen kom je de termen single en double opt-in tegen. Wat betekenen deze termen en wat is het verschil precies? Is een single opt-in toegestaan en mag je op basis daarvan je nieuwsbrief versturen?

Toestemming

Een opt-in is de toestemming van een ontvanger om een nieuwsbrief te ontvangen. Zonder opt-in is het niet toegestaan om mailings te verzenden en valt de mailing onder de noemer spam. Een optin moet voldoen aan de vereisten van vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming:

 • Specifiek: Waarvoor geeft de ontvanger toestemming?
 • Geïnformeerd: Wie stuurt de nieuwsbrief? Hoe vaak wordt de nieuwsbrief verstuurd?
 • Vrij: kan betekenen dat de ontvanger zelf kenbaar heeft gemaakt toestemming te geven. Een bepaling in de algemene voorwaarden is niet voldoende.

Verschillen single en double

Een single opt-in houdt in dat de toestemming bestaat uit bijvoorbeeld het achterlaten van een emailadres door de ontvanger. Dit emailadres wordt verder niet meer bij de ontvanger geverifieerd. Een double opt-in betekent dat de toestemming bij de ontvanger is gecontroleerd. Dit kan bijvoorbeeld door een bevestigingsmail te versturen na aanmelding. Klikt de ontvanger op de meegestuurde link, is de toestemming bevestigd. Het is niet voldoende om een toestemmingsvakje toe te voegen bij het invullen van het emailadres.

Double of single?

Om te voorkomen dat je nieuwsbrief als spam wordt aangemerkt, moet je kunnen bewijzen dat de ontvanger (vooraf) toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Bij een single opt-in schuilt het gevaar dat iemand het emailadres van een ander kan opgeven. Je kunt de bevestiging dan minder makkelijk bewijzen dan bij een double opt-in.

Overige voorwaarden

Welke keuze je ook maakt om aan het vereiste van voorafgaande toestemming te voldoen, stuur je nieuwsbrief altijd vanuit je werkelijke identiteit. Het noemen van een alias of pseudoniem is niet toegestaan. Zorg daarnaast ook altijd voor een opt-out mogelijkheid. Dat wil zeggen voorzie je nieuwsbrief van een link waar de ontvanger zich uit kan schrijven.

Zie ook de website van de Autoriteit Consument en Markt voor de Regels voor verzenders van e-mailberichten 

Tegen welke moeilijkheden loop jij aan bij het versturen van een nieuwsbrief?

Imke.

Promotioneel kansspel?

lottery-174132_1920

Online prijzen winnen, we hebben er allemaal wel eens aan meegedaan. Daarnaast een leuke manier om je website te promoten en om nieuwe klanten kennis te laten maken met je product. In ruil voor gegevens maken deelnemers kans op het nieuwste kookboek, een yogamat of fototoestel. Hoe organiseer je dit op de juiste manier?

Kansspel?

Een spel is een kansspel als spelers een prijs kunnen winnen en geen invloed hebben op het spel. Loterijen, sportprijsvragen en casinospellen zoals roulette en poker zijn kansspelen. De overheid heeft hier regels aan verbonden en er dient een vergunning voor te worden aangevraagd. Om ter promotie van bijvoorbeeld je website ook een prijsvraag uit te kunnen schrijven, zijn er uitzonderingen gemaakt voor (kleine) promotionele kansspelen.

Promotionele kansspelen

Om een promotioneel kansspel te organiseren heb je geen vergunning nodig. Wel moet je je houden aan de voorwaarden uit de ‘Gedragscode promotionele kansspelen 2014’.  Hier moet je o.a. aan voldoen:

 • Wat wordt gepromoot? Duidelijk moet zijn om welk product, dienst of organisatie het gaat
 • Er mogen geen kosten worden berekend voor deelname
 • De aanwijzing van de winnaar moet onpartijdig zijn
 • Er moeten algemene spelvoorwaarden zijn, waar onder andere een omschrijving in staat van de prijzen en hun waarde en waar in vermeld staat waar de deelnemer een klacht kan indienen
 • De totale waarde van de prijzen mag €100.000 euro per jaar bedragen
 • Per product, dienst of organisatie mag je eenmaal per jaar een promotioneel kansspel organiseren

Een kansspel met prijzen met een totale waarde van €4500 is een klein promotioneel kansspel. Hiervoor zijn de regels iets soepeler en je mag deze onbeperkt organiseren.

Verzamelen persoonsgegevens

Het is niet toegestaan om een (klein) promotioneel kansspel te organiseren met als enige reden het ophalen van persoonsgegevens. Maak daarom altijd duidelijk ter promotie waarvan het spel georganiseerd wordt en laat je deelnemers een vraag beantwoorden. Trek uit de juiste inzendingen een winnaar.

Verplichte aanmelding voor de nieuwsbrief

Hoe wil je met je deelnemers omgaan? Het is niet toegestaan om bij deelname een aanmelding voor je nieuwsbrief verplicht te stellen. Maar ook niet zo netjes, toch? Voor mij altijd een reden om niet mee te doen aan de prijsvraag of loterij.

Imke.